Mandarinfisk.


mandarin.JPG (47637 bytes) Mandarinfisken , Synchiropus Splendidus, er en liten perle. Har du først hatt den i akvariet ditt en gang, kan du vanskelig være foruten. Hvorfor skjønner du godt når du ser på bildet. Gitt de rette forutsetningene så er det en holdbar fisk, hjemme har jeg også vært vitne til egglegging. Dette er også bevitnet av andre norske akvarister. Det er imidlertid en del ting en bør kjenne til før en skaffer seg en slik fisk.
  • Fòr er et problem, den livnærer seg først og fremst av levende føde, copepoder, småmark, kalkormer og liknende. I et velfungerende korallrevsakvarium vil imidlertid dette finnes i stort monn, bør derfor kun holdes i denne typen akvarium.
  • Må holdes parvis eller singel. I små kar er det som regel kun næringsgrunnlag for en fisk. I større kar kan man holde to. Hannen kjennes på den forlengede fremre ryggfinnestrålen.
  • En del eksemplarer som er ute i handelen har gått for lenge uten å ha fått tilgang til mat. Disse kan være vanskelige å få i form igjen. Vær derfor sikker på at du får tak i fisk som kommer til å overleve.
  • Vær forsiktig med å holde den sammen med fisker som har samme næringsgunnlag, slik som for eksempel sjøhester. Da kan det bli for lite mat.

Tilbake til akvariesiden.